jakarta-selatan
Language en | id

PCX vs Joyride 200i EVO vs LXV

Honda PCX Honda PCX
Rp40,52 Million

SYM Joyride 200i EVO SYM Joyride 200i EVO
Rp43 Million

Vespa LXV Vespa LXV
Rp38,85 Million

  • Overview
OTR Price*
(Jakarta Selatan)
Rp40,52 Million
Rp43 Million
View Joyride 200i EVO Price
Rp38,85 Million
 
User Rating
5 / 5
- -  
Available Color(s)
 
Fuel Type
Petrol
Petrol
Petrol
 
Vehicle Type
Scooter
Scooter
Scooter
 

Compare Honda PCX With Similar Bikes

Compare SYM Joyride 200i EVO With Similar Bikes

Compare Vespa LXV With Similar Bikes