jakarta-selatan
Language en | id

Mega pro FI vs R 150 VX vs Byson FI

Overview Honda Mega pro FI Minerva R 150 VX Yamaha Byson FI
OTR Price*
(Jakarta Selatan)
Rp22,08 Million Rp17,5 Million
Rp22,95 Million
User Rating
4.6 / 5
4.5 / 5
Available Color(s)
Mega pro FI Colors
R 150 VX Colors
Byson FI Colors
Fuel Type
Petrol
All Petrol Bikes
Petrol
All Petrol Bikes
Petrol
All Petrol Bikes
Vehicle Type
Street
All Street Bikes
Street
All Street Bikes
Sport
All Sport Bikes
Photo Comparision
  • Engine View
Honda Mega pro FI Engine View
Honda Mega pro FI Engine View
Mega pro FI Images
Minerva R 150 VX Engine View
Minerva R 150 VX Engine View
R 150 VX Images
Yamaha Byson FI Engine View
Yamaha Byson FI Engine View
Byson FI Images

Compare Honda Mega pro FI With Similar Bikes

Compare Minerva R 150 VX With Similar Bikes

Compare Yamaha Byson FI With Similar Bikes