jakarta-selatan
Language en | id

Mega pro FI vs Supra GTR 150 vs MX 150

Overview Honda Mega pro FI Honda Supra GTR 150 Yamaha MX 150
OTR Price*
(Jakarta Selatan)
Rp22,08 Million Rp22,05 Million Rp18,95 Million
User Rating
4.6 / 5
5 / 5
Available Color(s)
Fuel Type
Petrol Petrol Petrol
Vehicle Type
Street Moped Scooter

Compare Honda Mega pro FI With Similar Bikes

Compare Honda Supra GTR 150 With Similar Bikes

Compare Yamaha MX 150 With Similar Bikes